VÅRA OVÄLKOMNA GÄSTER

Tisdag 6 juni inviger vi sommarens tillfälliga utställning om invasiva främmande arter. Det är djur och växter som på grund av människan har hamnat utanför sin hemmiljö och hotar biologisk mångfald. Lär känna gästerna så du ser nästa gång de kryper, simmar eller vajar förbi – och vet vad du kan göra för att bevara en artrikedom miljö.

Tisdag 6 juni

Kl.12.30 Har vi en kortare visning i utställningen där du också kan svara på quiz och få en snygg poster med dig hem.

Kl.13-16 Kan du hjälpa oss att rycka upp lupiner på Buffils Annas äng som hör till Siljansnäs naturreservat. Vi naturvägledare finns på plats och instruerar. Vi har en del handskar och sekatörer att låna ut men dåligt med spadar, så ta med det om du har – och fika såklart! Lupinerna har spridit sig fort på ängen på bara något år och riskerar att konkurrera ut känsligare ängsväxter.

Hela dagen kan du lära dig hur du rapporterar in invasiva främmande arter på invasivaarter.nu – fråga oss i receptionen.

Varmt välkommen!

Bild 1: Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten

Bild 2: Pixabay