Naturumpersonal står och pratar i utställningen och har trevligt.

Om oss

Naturum – En port till naturen!

Välkommen till ett av Sveriges 32 naturum. Naturumen är öppna för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig.

I ett naturum hittar du utställningar som passar hela familjen. Även föreläsningar, temaguidningar och uteaktiviteter för barn är vanliga arrangemang. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar.

Varumärket naturum ägs av Naturvårdsverket. Naturum Dalarna drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, som även förvaltar naturum Fulufjället i Fulufjällets nationalpark i norra Dalarna. Vi arbetar med att sprida kunskap om skyddad natur och inspirera människor till att ta sig ut och uppleva den.

Vår historia

År 1983 byggdes besökscentrumet Naturum Siljansnäs, som det hette från början, på toppen av Björkberget och invigdes av kung Carl XVI Gustaf.

Efter flera utbyggnader och förnyelse av utställningarna så bytte naturum skepnad till det vi känner idag och blev naturum Dalarna under 2007.

Idag är vi till ytan Sveriges största naturum och utställningarnas teman berör Dalarnas naturskogar, de fem stora rovdjuren, artmångfalden och kulturhistorien i jordbrukslandskapet samt Dalarnas unika geologi.