Naturum ute

Naturum Dalarna ligger i Siljansnäs naturreservat, på toppen av Björkberget med en fantastisk utsikt. Här finns en trevlig skog för kortare promenader och utflykter. I skogen finns gott om bär att plocka och fåglar att lyssna på.

 

Utanför naturums entré finns en damm där grodorna leker i april och där den mindre vattensalamandern trivs bra. Där finns också en välbesökt fågelmatning där du har goda chanser att få se småfåglar som talgoxe, blåmes, nötväcka och grönsiska. Även större hackspett, gråspett och talltita kikar förbi titt som tätt.

Skogsstigen

Vid naturum startar en cirka 2 kilometer lång stig som tar dig genom naturreservatet. Terrängen är bitvis brant och det kan vara halt om det nyligen regnat. Stigen börjar i en ståtlig tallskog med lavmattor, ljung och blåbärsris längs Björkbergetsbergets sluttningar. Halvvägs har en mindre naturvårdsbränning utförts intill stigen där du kan se hur skogen återhämtar sig efter en skogsbrand. I de lägre terrängerna träder stigen in i en grandominerad skog men här växer också susande lövträd som björk, rönn och sälg. Vidare passerar stigen flera fina utsiktspunkter, en kolarkoja och kommer slutligen upp vid Buffils Annas äng nära naturum och parkeringen.

Humlebumlestigen

Runt naturum finns en 250 m lång barn- och tillgänglighetsanpassad stig där barn på ett lekfullt sätt kan upptäcka livet i skogen. Här kan man lära känna grävlingen, haren och ekorren som gömmer sig i blåbärsriset. I hoppgropen kan du testa om du hoppar lika långt som ett rådjur eller en skogsmus. Gå vidare och upptäck livet i fjärilsträdgården, bipaviljongen och groddammen. Stigen är bred och grusad och du tar dig fram med barnvagn eller rullstol. Längs med vägen finns flera sittbänkar.

Fjärilsträdgården

Utanför naturum odlar vi blommande perenner som är mycket omtyckta av humlor, bin, fjärilar och andra insekter.
Här kan du bland annat få se makaonfjäril, amiralfjäril, påfågelöga, sorgmantel och nässelfjäril.

Bipaviljongen

Om du vill veta mer om tambin kan du kika in i vår bipaviljong.
Där kan du se rakt in i kupan och studera hur honungsbina arbetar.

Ängen

Buffils Annas äng är en del av bygdens historia. Här har bönderna från Siljansnäs i många generationer skördat hö till sina kor och hästar. På ängen hittar du en mångfald av blommor, och vid midsommar lyser den vit av tusentals prästkragar. Varma, vindstilla dagar lockar blommorna till sig färggranna fjärilar som påfågelöga, sorgmantel, amiral- och makaonfjäril. Ängen tas om hand på gammeldags vis. På sensommaren slås gräset av med lie och torkas till hö på hässjor.

Grilla i slogboden

Vill du göra upp en eld och grilla något gott att äta? Då kan du använda vårt vindskydd, eller slogbod som vi säger i Dalarna. Den ligger lättillgängligt och med vacker utsikt. Du får ta med egen ved då Länsstyrelsen fr.om. 2023 inte har möjlighet att fylla på med ved i länets naturreservat p.g.a. sämre ekonomiska förutsättningar. I övrigt råder eldningsförbud i naturreservatet och det är inte tillåtet att bryta eller ta grenar från marken. Du hittar slogboden längs Humlebumlestigen.

Alviken runt

Vill du gå en lite längre vandring, så rekommenderar vi vandringen ”Alviken runt”. Slingan är cirka 7 kilometer lång och här får du på egen hand ro ut till Storön och därifrån vandra längs Alvikens stränder genom gammal åkermark, kohagar och på spänger genom ett våtmarksområde.