För skolor

Boka in din skolklass för ett besök på naturum Dalarna. Här får eleverna lära sig mer om Dalarnas natur och djurliv. Nedanför hittar du olika aktiviteter vi erbjuder till skolor, men vi har ofta möjlighet att anpassa ett upplägg som passar bra för ert besök.

Skolbesök är gratis men förboka ditt besök på telefon: 010-225 03 29 eller via e-post: naturum.dalarna@lansstyrelsen.se  Det går bra att boka ett skolbesök även utanför våra ordinarie öppettider, hör av dig så hittar vi en dag och tid som passar.

Guidad visning

Välj en guidad visning i någon av våra utställningar om rovdjuren, skogen eller odlingslandskapet. Visningen tar ungefär 30 till 45 minuter. 

 

ROVDJUREN: här berättar vi om Dalarnas 5 stora rovdjur, vart och hur de lever, om deras beteende och relation till människan, samtidigt som vi visar kranier, pälsar och spårlöpor. Visningen kan anpassas till alla årskurser och är både spännande och lärorik från förskoleklass till gymnasiet.

 

SKOGEN BORTOM TRÄDEN: här dyker vi in i gammelskogen och berättar om tallens och granens livscykel, och om de arter som fyller skogen med liv. Vi berättar om varför det kan vara bra för skogen att brinna och vad skillnaden mellan naturskog och brukad skog är. Vi frågar oss också vilken nytta vi har av skogen och varför vi skyddar skog. Visningen passar för högstadiet och gymnasiet.

 

GÖR RUM FÖR DET VILDA: pollinering är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna, utan vilda bin och humlor minskar blommande växter drastiskt och även maten för oss människor. Vi berättar hur odlingslandskapet i Dalarna har förändrats de senaste 100 åren, hur det har påverkat den biologiska mångfalden, och vad vi kan göra för att hjälpa insekter och växter. Visningen passar för högstadiet och gymnasiet.

Skoldag med fjärilstema

Om vädret tillåter håvar vi fjärilar på ängen i Siljansnäs naturreservat och undersöker vad eleverna hittar. Vi tittar på fjärilens anatomi och funderar över hur de utvecklas från ägg, larv och puppa. Vi illustrerar även hur pollinering fungerar och pratar om hur viktiga fjärilar och andra pollinerande insekter, som vildbin och humlor, är för att växter och träd ska kunna blomma.

 

Klassens lärare medverkar under dagen och vi rekommenderar en gruppstorlek med max 30 elever.

För årskurs 1-3 under maj-juni.

Skoldag med rovdjurstema

En dag med tema rovdjur på naturum innebär att klassen får arbeta gruppvis med varsitt rovdjur: varg, björn, järv, lo eller kungsörn. De fakta som grupperna forskar fram ska de sedan sammanfatta i en utställning om ”sitt” djur och redovisa för resten av klassen.

Eleverna får också se filmen Djur i svensk natur. Den är filmad i Dalarna och naturums personal är med och berättar spännande fakta om de olika djuren i filmen.

 

Klassens lärare medverkar under dagen och vi rekommenderar en gruppstorlek med max 30 elever.

För årskurs 4-6.