Utställningar

Naturum Dalarnas utställningar har flera olika teman: skogen, rovdjuren, Dalarnas landskap och geologin. Här kan du ta del av Dalarnas rika natur med alla dina sinnen.

Skogen bortom träden

Vad är egentligen en skog? Är det de spikraka tallplanteringarna som susar förbi utanför bilfönstret? Eller är det dunkla skogar fyllda med väsen och oknytt vi ser framför oss? Med den här utställningen vill vi berätta om skogen i Dalarna. Om alla de djur, växter, svampar, kryp och människor som behöver skogen för sin överlevnad.

Här kan du får svar på varför det är så viktigt att det brinner i skogen, testa om du kan bli 1000 år i spelet om tallens liv eller lyssna på kolarens berättelse om arbetet från förr.

Rovdjuren

I Dalarna lever alla de fem stora rovdjuren. Här kan du bekanta dig med den stora sovaren björnen och skogens smygare lodjuret. Få svar på hur långt den skarpsynta kungsörnen kan se, hur den sociala vargen jagar, eller hur järvens nyfödda ungar låter liggandes i sin snögrotta om vintern.

Lär dig mer om rovdjurens liv,  hur du ska göra om du möter dem i naturen och vilka utmaningar som finns för en samexistens mellan människa och rovdjur.

Landskapsresan

Följ med Dalälvens långa resa från källorna i fjällen till fjärden i söder. Färdas längs med stora barrskogar och lövskogsområden till strandängar och sumpskogar med rikt vatten- och fågelliv.

Se sandödlan som ligger och solar sig, harren som gärna smakar på mygglarver och upptäck intressanta naturområden som lockar till äventyr. 

I meteoritens spår

För 380 miljoner år sedan slog en meteorit ned och skapar det vi idag kallar Siljansringen. Hur påverkade det berggrunden och vilka spår har meteoriten lämnat efter sig?

Här kan du titta närmare på de många mineraler och bergarter som finns i området och lära dig mer om hur arter som den vackra orkidén guckuskon gynnas av den kalkrika marken.

Gör rum för det vilda

Här är utställningen som bejakar den biologiska mångfalden i det odlade landskapet. Läs om hur de pollinerande insekterna, ängsblommorna och fåglarna har påverkats under de senaste 100 åren. Från det småskaliga jordbruket med öppna betesmarker, slåtterängar och fäbodbruk till ett industrialiserat jordbruk.

Här kan du lära dig om vilken mat som försvinner när pollinatörerna minskar, men också enkla sätt att hjälpa insekter hemma i trädgården eller vilka invasiva växter du ska rycka upp!