Flygbild med vy över skog och en fäbod i bakgrunden syns en sjö.

Nytt naturreservat nära Tandövala!

Alldeles före midsommar bildade länsstyrelsen ett nytt naturreservat. Det heter Nysundberget och består av ett drygt 300 hektar stort område på vars sluttningar tronar ståtliga 300-åriga tallar. I länken nedan kan du läsa mer om området, men just nybildade reservat rekommenderar vi inte besök till. Det tar ett par år att ordna parkering och markera gränsen i terrängen. Därför kan det vara svårt att hitta dit och i området. Istället kan vi tipsa om det alldeles intilliggande området Tandövala.  

 

Här finns parkering, rastplatser och leder. Denna vecka finns getterna med sina herdar vid fäboden. Du kan köpa ost och stanna till och njuta. Man tar sig dit via Gräsbricksleden som går genom hela reservatet och förbi södra Vardsätern där getterna är. Det är en ganska ansträngande vandring dit, vare sig man kommer västerifrån (brant stigning och stenigt) eller österifrån (mer flackt men blött). Vid Norra Vardsätern finns en öppen raststuga, grillplats och ved och vid Södra Vardsätern finns en stuga som du kan boka av Länsstyrelsen.

 

Läs mer om båda områdena i länkarna nedan:

 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/malung-salen/nysundberget.html

 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/malung-salen/tandovala.html

 

Foto: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen.