En fors rinner genom en ravin.

Guidningar i Styggforsen

Fredagar i juli kl.13-14 och kl.14.30-15.30.
Vuxna: 100 kr. Barn upp till 18 år: Gratis.
Föranmälan till naturum.dalarna@lansstyrelsen.se eller tel. 0102250329.
Samling och betalning vid kaffestugan vid Styggforsen.