Vy över myrmark med tallar i förgrunden.

Gryvelån

Välkommen på en vandring genom gammelskogar där hackspettar ropar och ugglor hoar.

 

Men förr i tiden kom ljuden – eller oljuden – mest från människorna, för då var det liv och rörelse runt Gryvelån. På myrarna slog traktens bönder sitt hö och från skogen hämtade man ved och timmer för husbehov. På myrarna grävde man också efter myrmalm. Av malmen tillverkades järn i enkla ugnar. Blästerugnar, slagghögar och andra lämningar efter järnframställningen går fortfarande att se i området.

 

Här finns också välbevarade kolarkojor, slogbodar och flera andra gamla byggnader. Se dig omkring och tänkt dig tillbaka på hur livet kunde te sig förr i tiden i skogen…

 

Sen kan du vandra på markerad led i området. Det finns flera att välja mellan. Den kortaste är drygt 500 meter och den längsta knappt fyra kilometer lång. Titta på stigkartan vid starten, ta gärna ett kort på den så får du med dig den på turen. Sen är det bara att ge sig iväg och lyssna efter natur-ljud! Vindens sus i granarna, surrande insekter på myrarna och kanske hoande ugglor!

 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/alvdalen/gryvelan.html