Två handstora fröbomber av rullad lera och jord.

Gör din egen fröbomb

Lördag 4 juni kl. 14-16

I helgen uppmärksammar vi Världsmiljödagen! Årets tema är ”En enda jord” och du kan bidra genom att göra din egen fröbomb med ängsväxter hos oss. Sprid dem sedan hemma för att hjälpa pollinerande insekter. Välkommen!