En stor parkering där ny asfalt är lagd över en stor del av parkeringen.

Fixad parkering

Parkeringen på Björkberget har varit avstängd under vintern men är nu öppen igen med ny och slät asfalt.