Searching for Habitats – utställning av Mattias Bäcklin

Sommarens konstutställning på naturum Dalarna. Lördag 19 juni till söndag 5 september.

Människor tänker sig ofta naturen som en konstant. Något i bestämd form, som vi kan besöka: Naturen, Skogen.
Ibland tänker vi också på Naturen som en nationell ägodel. Den Svenska Naturen, Den Svenska Skogen. Evert Taubes tärnor har fått ungar och dyker i viken. Jenny Nyströms granna domherrar pryder kärven. Selma Lagerlöf satte Nils på grågåsen Akkas rygg.

Men fåglarna vet inga gränser. När livsbetingelserna är de rätta kan fåglar slå sig ned och häcka. Arter som vågat sig till nya ställen belönas ibland för sitt mod: god tillgång till föda, få fiender och fördelaktig miljö. Men modet att söka sig till nya ställen belönas inte alltid. Glupska gäddor slog ut den rödhuvade dykanden som försökte etablera sig i Tåkern. Lunnefågelns lilla koloni i Strömstad omintetgjordes av minkar. Ibland blir de nya arterna kvar så länge att de blir verser i nya visor, ibland hinner vi knappt märka de nya arternas uppdykande.

Mattias Bäcklin betraktar de långa levande förloppet i naturen, där de långa relationerna mellan människan och djuren resulterar i en kulturell relation, kanske till och med en folklig tradition. Med de uppstoppade fåglarna illustreras den sköra relationen, som stelnat i en pose. Arternas dans, samlevnadens konst, i ett fruset tillstånd.

Taxidermi – konsten att stoppa upp djur – betyder bokstavligen ”arrangera skinnet”. Att fylla det som delats, och återskapa en livlös kropp av ett tomt skal. I vissa fall av definitivt utdöda arter kan den uppstoppade djurkroppen vara det närmaste vi människor kan komma en obeveklig förlust. Det frusna ögonblicket i fågelkroppen blir i Bäcklins tolkning en bild av gränssnittet mellan natur och kultur, ett skulpturalt bevarande av något som levat, och ibland kommit oss nära, inpå bara skinnet. (text av Malin Zimm)

Mattias Bäcklin (f.1969) är en svensk tecknare, grafiker, skulptör och videokonstnär. Han är aktuell som illustratör till boken ”En vacker dag” av Tomas Bannerhed, en naturskildring och betraktelse under en vanlig dag i vårsprickningen. Bäcklin är under sommaren även aktuell med en utställning på Tegnérförbundet i Oslo och ”Act of balance” i skulpturparken Ulvhälls hällar. Mattias Bäcklins verk finns att ta del av på hemsidan www.mattiasbacklin.se.

Datum

19 jun 2021
Expired!

Tid

10:00 - 17:00

Platser

Naturum Dalarna
Buffils Annas väg 36, 793 60 Siljansnäs
Powered by Modern Events Calendar