Vatten i Holmsjöarnas naturreservat.

Kvällguidning i Holmsjöarnas naturreservat

Följ med på kvällsexkursion i Holmsjöarnas naturreservat!

Guidningen är en introduktion till området, och Länsstyrelsen Dalarnas arbete med att sköta naturreservat, med uppmärksamhet på fauna och flora.

Per Johansson guidar både kl.18 och kl.19. Max 8 deltagare, föranmälan görs till naturum.dalarna@lansstyrelsen.se.

Samling p-platsen vid kanotstadion. Fältklädsel efter väder. Lätt tur på stigar och spänger. Välkommen!

Sagt om Holmsjöarna:

Året om finns något att upptäcka vid naturreservatets tre slättsjöar, där en stor mängd fåglar häckar och rastar. Fågellivet upplevs som bäst under våren. Då bryts vinterns lugn av högljutt kackel från gäss och tranors trumpetande. Himlagetens, enkelbeckasinens, gnäggande läte ljuder från skyn. Skogarna sjuder av fågelsång från sångare och trastar och från buskar och snår hörs näktergalens kraftfulla lovsång till våren.

Älvförbindelsen gör att vattenståndet i sjöarna varierar och om våren står stora delar av strandängarna under vatten. På stränderna och i de näringsrika sjöarna frodas en rik växtlighet. Totalt har hela 259 olika arter av växter hittats i naturreservatet. Vegetationen är speciellt artrik i Stora Holmsjön där flera ovanliga vattenväxter lever, bland annat bandnate och trubbnate.

Förr i tiden brukades markerna i reservatet som slåtterängar. Med hjälp av lie skördades hö från de fuktiga maderna. Höet användes som vinterfoder åt traktens kreatur. Idag hålls markerna öppna av betande djur. Strandkanterna har också frästs av vid flera tillfällen för att förhindra att sjöarna och strandängarna växer igen.

Länsstyrelsen Dalarna
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd93389d/1526901741042/Holmsj%C3%B6arna-skylt.pdf

Datum

20 maj 2021
Expired!

Tid

18:00 - 19:45

Platser

Holmsjöarnas Naturreservat
Holmsjöarnas Naturreservat
Powered by Modern Events Calendar