Ikoner på rullstol och barnvagn.

Tillgänglighet

Alla naturum Dalarnas utställningar är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Parkering

När du kommer till Björkberget fortsätter du upp för backen, förbi Buffils Annas Kaffestuga, ända fram till naturum. Vid naturums entré finns två reserverade P-platser där du kan parkera. Därefter är entrévägen fram till naturum asfalterad och svagt sluttande.

Nedsatt rörelseförmåga

Naturum är anpassat för personer med nedsatt rörelseförmåga och personer som sitter i rullstol. Naturum Dalarna är byggt på ett plan utan trappor och det är lätt att komma fram med rullstol eller rullator mellan montrar och dörrposter.

 

Utsiktstornet har en hiss som går både till det inglasade utsiktsplanet och utomhusdäcket. Gå genom tornets inre entrédörr och ta till höger för att komma till hissen. 

Toaletter

Vi har totalt 3 toaletter för rullstolsburna, en toalett är utrustad med skötbord.

Barnvagnar & Skötbord

Naturum Dalarna har gott om plats för barnvagnar. Det finns skötbord på en av toaletterna.

Ledarhundar

Ledarhundar är välkomna.

Ledstänger

I biografen finns ledstänger för synskadade.

Ingen hörslinga i naturum

Tyvärr har vi ingen hörslinga.

HUMLEBUMLESTIGEN

Utanför naturum finns en cirka 350 meter lång bred stig med packat grus. Stigen ger tillgång till en utsiktsplats, fjärilskrogen och bikupan. Längs stigens finns lekfull information om de olika djuren i skogen.