Vy från Djurmoklack över landskapet.

Besök ett sydväxtberg i sommar!

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida, som vetter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme. Det ger ett gynnsamt lokalklimat speciellt på hösten och våren.

Här kan du hitta lind, lönn och hassel, myskmadra, stinknäva, getrams och kungsljus. Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut på grund av klimatet. De hör hemma i en varmare växtzon och är väldigt ovanliga i dessa trakter. Att de trots allt finns här, beror på att de har ”lämnats kvar” efter en varmare period. Förutom värmen i berget finns det en sak till, som gör det gynnsamt att växa här. Näringstillgången är nämligen också god. Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten. Berget fungerar helt enkelt som ett stort varmt växthus, med inbyggd vattning inklusive gödning!

 

Här följer några förslag på sydväxtberg att besöka, vilka även är skyddade som naturreservat:

 

Bispbergs klack
Från toppen ser du slätter med bördiga åkrar, gårdar och skogar däremellan. Vindskydd och eldstad finns, men inga staket.

 

 

Djurmo klack
Klacken reser sig 200 meter över älvlandskapet nedanför. Länets största grotta finns i sydbranten. Rastplats med vindskydd och eldstad finns, men inga staket.

 

 

Våckelberget
Här har du en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Men var försiktig när du besöker området med barn. Det finns inga staket uppsatta här. Rasta får du göra var helst du vill, för det finns inte någon iordningställd rastplats.

 

 

Hykjeberget
Vandringsleden upp på berget är både brant och stenig. Men på toppen väntar en fantastisk utsikt, ett vindskydd med eldstad och en kunglig stenbänk för en skön vilostund. Räcken och staket finns vid branten.